1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Yaz okulu uygulama esasları

sinavtakvimi yatayÜniversitemizde başka üniversitelere yaz okulunda ders almak üzere giden öğrencilere uygulanacak esaslar:

Öğrencilerimizin, Üniversite senatosunca belirlenen usuller, yürürlülükteki yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde, Üniversitemizde yaz okulunda açılmayıp diğer Üniversitelerde açılan derslere alabilmelerine; ancak bu derslerin ilgili Birimlerce kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesine,

 1. Seçilen dersler için, her iki Üniversitede eğitim dilinin aynı olması,
 2. Her iki Üniversitede eşdeğer not sisteminin uygulanıyor olması,
 3. Derslerin kredilerinin aynı ve üzerinde olması,
 4. Yönetmelikler ve Üniversite Senatosunca belirlenen usuller çerçevesinde, öğrencinin o dersi alma hakkının bulunması,
 5. Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları uyarınca, öğrencilerin en çok iki ders veya toplam 7 kredilik ders alabilmeleri,
 6. Öğrencilerin, diğer Üniversitelerden alacakları dersler için bağlı bulundukları birime bir dilekçe ile başvurmaları, başvuru dilekçelerinin ekinde, alacakları derslerin, isim, kod, kredi ve içeriklerinin belirtildiği bir resmi yazının bulunması,
 7. Derlerin eşdeğerliliğinin Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.
 8. Öğrenciler, üniversiteye giriş yılı itibariyle kaydoldukları fakülte/bölüm/programın taban puanına eşit veya daha yüksek olan Üniversitelerin fakülte/bölüm/programlarından yaz okulunda ders alabilirler.
 9. Yönetmeliklere göre dönem tekrarı durumuna düşen öğrenciler daha önce hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alamazlar.
 10. Yaz okulunda başka Üniversitelerden alınan derslerin ve notlarının Öğrenci işleri dairesine gönderilmesi için en son süre I. Dönem ders kayıtlarının başlamasından 15 gün öncedir. Bu süre geçmeden ilgili birimler Yönetim Kurulu Kararını Öğrenci İşleri Dairesine bildirmeleri gerekmektedir.