1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ders İçerikleri

* 2015-2016 öğretim yılına kadar yürürlükte olan ilahiyat müfredatının ders içerikleri aşağıdaki gibidir.

Tüm derslerin çıktısını almak için tıklayınız. (PDF)

 

 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1. Yıl - 1. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
ILH105 HADİS TARİHİ VE USULÜ 4 4
İLH 111 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 4 4
İLH101 KUR’AN OKUMA VE TECVİD I 2 2
İLH103 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2 3
İLH107 KUR'AN’IN ANA KONULARI 2 3
İLH109 SİYER 2 2
İLH115 OSMANLI TÜRKÇESİ 2 2
1. Yıl - 2. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İHL102 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II 2 2
İLH104 HADİS-I 4 4
İLH106 İSLAM TARİHİ-I 4 5
İLH108 TEFSİR-I 4 4
İLH110 İSLAM İBADET ESASLARI 2 3
2. Yıl - 3. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İHL 205 HADİS II 4 4
İHL 207 İSLAM TARİHİ-II 2 3
İLH 201 KUR’AN OKUMA VE TECVİD-III 2 3
İLH 209 TEFSİR-II 4 5
İLH 213 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2 3
İLH203 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI- I 2 3
2. Yıl - 4. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 202 KUR’AN OKUMA VE TECVİD IV 2 3
İLH 204 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI- II 2 3
İLH 206 KELAM TARİHİ 3 4
İLH 210 İSLAM HUKUK USULÜ 3 5
3. Yıl - 5. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 303 İSLAM HUKUKU-I 4 4
İLH 305 SİSTEMATİK KELAM I 4 4
İLH307 TASAVVUF I 2 4
İLH309 KUR’AN MEALİ 2 3
3. Yıl - 6. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İHL 306 SİSTEMATİK KELAM II 2 3
İHL308 TASAVVUF II 2 3
İLH 304 İSLAM HUKUKU II 4 6
4. Yıl - 7. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 499 BİTİRME ÖDEVİ 2 9
İLH401 KUR’AN OKUMA VE TECVİD-VII 2 3
İLH407 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ 3 3
4. Yıl - 8. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 402 KURAN OKUMA VE TECVİD VIII 2 2
Seçmeli Dersler
Kod Ders Kredi ECTS
İLH426 OSMANLI MUHADDİSLERİ 2 3
İLH 312 KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ 2 3
İLH 314 TÜRK KELAMCILARI 2 3
İLH 316 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II 2 3
İLH 319 GÜZEL KUR’AN OKUMA 2 3
İLH 324 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ 2 3
İLH 411 OSMANLI MÜFESSİRLERİ 2 3
İLH 421 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ 2 3
İLH311 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 2 3
İLH315 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER-I 2 3
İLH321 İSLAM KURUMLARI TARİHİ 2 3
İLH325 HADİS İLMİNDE TENKİT 2 3
İLH413 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU 2 3
İLH414 SEÇME TEFSİR METİNLERİ 2 3
İLH416 SEÇME HADİS METİNLERİ 2 3
İLH417 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 2 3
İLH420 İSLAM HUKUKU METİNLERİ 2 3

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1. Yıl - 2. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH112 MANTIK 2 3
2. Yıl - 3. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 211 DİN PSİKOLOJİSİ 3 4
İLH 215 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2 3
2. Yıl - 4. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 212 DİN SOSYOLOJİSİ 3 4
İLH 214 DİN EĞİTİMİ 2 3
3. Yıl - 6. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 310 FELSEFE TARİHİ 4 6
4. Yıl - 7. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 403 DİNLER TARİHİ-I 2 3
İLH 405 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I 2 3
4. Yıl - 8. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İHL 404 DİNLER TARİHİ II 2 3
İHL 406 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II 2 2
İLH 408 DİN FELSEFESİ 3 3
İLH 410 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 1 2
Seçmeli Dersler
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 320 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 2 3
İLH 322 İSLAM EĞİTİM TARİHİ 2 3
İLH 415 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ 2 3
İLH 425 DİN HİZMETLERİ REHBERLİK VE İLETİŞİM 2 3
İLH313 İSLAM AHLAKI 2 3
İLH323 SOSYAL İLİMLER METODOLOJİSİ 2 3
İLH418 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI 2 3
İLH422 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ 2 3

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

1. Yıl - 1. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH113 TÜRK DİN MUSİKİSİ 1 2
1. Yıl - 2. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH114 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ 2 3
2. Yıl - 4. Dönem
Kod Ders Kredi ECTS
İLH208 İSLAM MEDENİYET TARİHİ 2 3
İLH216 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2 3
Seçmeli Dersler
Kod Ders Kredi ECTS
İLH 317 GÜZEL SANATLAR (HÜSN-İ HAT) I-II 2 3
İLH 424 FARSÇA II 2 3
İLH425 FARSÇA I 2 3