1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Çevre ve Ahlak Sempozyumu Davet Metni

ULUSAL ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU
(National Symposium on the Environment and Morality)
04-05 EKİM 2013
 
Değerli Bilim İnsanları,
Günümüzün en önemli sorunları arasında çevre konusu gelmektedir. Pek çok yönleri olan çevre konusu, yaşanan sosyal çözülme süreçleriyle de oldukça ilgili bir husustur. Özellikle ahlak algılarımızdaki çözülme eksenli farklılaşmalar, hayatımız süresince ilişki ve etkileşimde bulunduğumuz fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlarda da farklılaşmalara yol açmaktadır. Bu nedenle toplumsal bir dinamiğimiz olarak çevre-ahlak ilişkisi üzerine daha fazla ilgi gösterme noktasında bir bireysel ve toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturma gereği kaçınılmaz gözükmektedir. Bu noktada en büyük sorumluluğa sahip toplumsal kitlenin bilim insanları olduğunu söylemeye ise gerek bile yoktur. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, Şehitkamil Belediyesi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz "Çevre ve Ahlak" isimli sempozyum organizasyonumuz, bu noktada bilimsel bir katkı sunma çabasından kaynaklanmaktadır.
 
Amacımız, bilimsel çevrelerin çevre ve ahlak ilişkisi ile ilgili akademik bilgi birikiminden faydalanmak, çevre-ahlak bağlamındaki geçmişten günümüze pek çok algıları ortaya koymak, tartışmak, yeni ufuklar açmak, yapılabileceklere ilişkin yeni ve farklı önerilerin ışığında daha derinlikli bir şekilde konunun önemine dair bir farkındalık sağlamaktır.
Sempozyum, ülkemizin önemli kültürel merkezlerinden biri olan Gaziantep'e ülkemizin değişik yerlerinden katılacak olan konusunun uzmanı ilim adamlarını bir araya getirmeyi planlamaktadır. Katılımcıların, hazırladıkları sunum ve bildirilerle ülkemiz geleceğine önemli bir katkı sunacakları ortadadır. Bu vesile ile,  konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını katkı yapmak üzere bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan onur duyacağız.
 
Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN
Düzenleme Kurulu Başkanı
 
 
SEMPOZYUM ANA KONULARI
 
    İslam Düşünce Tarihi ve Çevre Bilinci
    Dinin Temel Kaynakları Bağlamında Çevre Bilinci
    Dînî Şahsiyet ve Çevre Bilinci
    Müslüman Toplum Algısı ve Çevre Bilinci
    Küresel Etkileşimler Bağlamında Müslümanlar ve Çevre Bilinci
    Din ve Ahlak Eğitimi Bağlamında Çevre Bilinci
    Kültür Sanat ve Edebiyat Anlayışımızda Çevre Duyarlılığı
    Sûfî Geleneğimiz ve Çevre Bilinci
    Tarihsel Süreç Çerçevesinde Çevre Bilinci
 
(Katılımcılar, bu konuların dışında "çevre ve ahlak" ana başlığı bağlamında farklı konularda da bildiri özeti sunabilirler).
 
SEMPOZYUM TAKVİMİ
15      Haziran    2013        Bildiri özetlerinin gönderileceği son tarih
30      Haziran    2013        Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı
15      Eylül        2013        Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için tarih
20      Eylül        2013        Sempozyum programının açıklanması
4-5     Ekim        2013        Sempozyum tarihi
 
ULAŞIM VE KONAKLAMA
Konaklama masrafları sempozyum organizasyonunca karşılanacak olup, ulaşım masrafları katılımcılara ait olacaktır.
 
SEMPOZYUM ONUR KURULU
Prof. Dr. Yavuz COŞKUN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Tamer YILMAZ  (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
M. Rıdvan FADILOĞLU (Şehitkamil Belediye Başkanı)
Süleyman YORULMAZ (ÇEKÜD Yön. Kur. Başkanı)
Prof. Dr. Türkay DERELİ (Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 
NOTLAR
1.    Sempozyum dili Türkçedir.
2.    Bildiri, sempozyumlarda sunulmuş ya da yayınlanmış bir bildiri veya makalenin tekrarı olmayıp özgün olmalıdır.
3.    Tebliğ metinleri en fazla 20 sayfa olmalıdır.
4.    Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin sunumlarına ilişkin 200 kelimeyi geçmeyecek bir özeti, CV'leri ile birlikte sempozyum düzenleme kuruluna ulaştırmaları gerekmektedir.
5.    Özetler, word belgesi şeklinde hazırlanmalı ve elektronik posta yoluyla gönderilmelidir.
6.    Kabul edilen bildiriler, yine elektronik posta yoluyla katılımcılara bildirilecektir. Diğer bildiri özetleri iade edilmeyecektir.