1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hazırlık Sınıfları oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

oryan6Fakültemiz hazırlık sınıfları oryantasyon toplantısı, 12.10.2014 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. M.Yavuz Coşkun, dekan vekilimiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali GÜR, öğretim üyelerimiz ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan rektörümüz, İlahiyat fakültesinin imam hatip lisesinin devamından ibaret olarak görülmemesi gerektiğini, üniversitenin en güzel binasının ilahiyat fakültesine ait olduğunu, rektörlük olarak da ilahiyat fakültesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, öğrencilerden de kendilerine sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, ilahiyat fakültesi öğrencilerinden de karşılık olarak sadece düşünmeleri, sorgulamaları, akletmelerini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca öğrencilere yabancı dil ve ilahiyat eğitimi noktasında bazı tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Coşkun,“Sadece İslami Bilimlerin hadis, tefsir gibi alanlara dair bilgilerinizi yoğunlaştırmak bir İlahiyat Fakültesi için yeterli asla değildir. Gözleri çakmak çakmak, beyni ışıl ışıl ve feraseti son derece yüksek, çağından haberi olan, çağın insanına sadece bölgede, şehirde değil tüm dünyadaki insanlıktan haberi olan, ona mesaj iletme kaygısı duyan ve bu çağın insanına bu çağın enstrümanları ile evrensel muştuyu anlatabilen, Arapçayı su gibi bilen bunun yanı sıra diğer dilleri de bilen, muhakeme eden, Peygambere bile sahabenin ‘böyle mi neden ki?’ diye sorduğu gibi soran, sorgulayan ezbere dayalı değil ama bize nakledileni o kutsal bize bahşedilen aklımızla harmanlayarak gerçekleri, evrensel muştuyu dünyada, ülkemizde, bölgede temsili noktasında birer fert olabilmeniz içindir İlahiyat fakültesi” diyerek, İlahiyat Fakültesini maddi, manevi her anlamda desteklediklerini söyledi.

Geldikleri her aşamada, en yüksek mertebede kendilerini sorgulamaları konusunda öğrencilere çağrıda bulunan Prof. Dr. Coşkun, “Düşünün, akledin, fikredin. Hiçbir zaman vicdanınızı ve beyninizi kiraya vermeyin. Ezberi, kalıplaşmış, sloganik ve klişeleşmiş bir İslam anlayışının yetmediğini çok açık bir şekilde ifade etmem lazım. Kainat çapında bir yeni düzeni öngören, dinimizin aslında ne kadar küçük şeylere hapsedildiğini etrafımıza, şu coğrafyaya bakarak görmek mümkün. Yüce Yaratan’ın bize indirdiği çok daha namütenahi geniş, insanlığı kuşatan bir mesajdan bahsediyoruz. Bu mikyasta düşünün ve okuyun. Sadece İslami kaynakları okumanız yetmez. Dünyayı tanımanız ve öğrendiğiniz bilgileri dünyaya tanıştırmanız için bol bol okumanız lazım. Buna roman, felsefe, mantık ve dünya ölçeğinde medeniyetlerin temel taşı olan kaynaklar da dahil” diye konuştu.

Prof. Dr. Coşkun, “Arapçayı çok iyi bilin. Avantajlısınız öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Arapçayı iyi bilmek sadece kendi ilmi tahsiliniz için değil komşu ülkelerle şu kanayan coğrafyada iletişimi daha sıcak tutmanın bir aracı, dili olarak da son derece yararlı olacaktır. Ama bir dil ile kalmayın yanına bir dil daha koyun. Üniversite yıllarında donanımınıza ne koyarsanız, eklerseniz ilerde onun semeresinin meyvelerini görürsünüz. Üniversite yıllarının kıymetini bilin, bol bol okuyun” diyerek öğrencilere kalıplaşmış, sıkıştırılmış belirli şeylere hapsedilmiş bir anlayışın parçası olmamalarını söyledi.

GAÜN Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Gür, bilgisini geleceğe taşıyan ve paylaşan insanların her zaman itibarlı insanlar olduğunu vurguladı.

Bilgi paylaşımı içerisinde ilahiyat fakültelerinin çok daha farklı bir yönü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gür, “Siz, aynı zamanda kutsalımızı öğreniyorsunuz. Hele hazırlık öğrencilerimiz kutsal kitabımızın metin okumalarını kendi aklı ölçülerinde ve bilgileriyle okuyabilme anlayabilme özellikleri kazanacak ki bundan daha güzel bir şey olamaz. İlim insanı aynı zamanda bilim insanıdır. Fen bilimlerini de iyi bilmek zorundayız. Hele ilahiyatçının hele dini anlatan sizler, gelecekte aynı zamanda bunun felsefesini de yapacaksınız. İyi bir felsefeci, mantık örgüsü olan öğrenciler olmak zorundasınız. Aynı zamanda fen bilimlerinden de psikoloji, sosyoloji ve mantık örgüsünü iyi kurmanız gerekiyor. Geçmişte skolastik bataklıkta batan tek yanlı tek kanatlı olan insanlar başarıya ulaşamamışlardır” diyerek,  üniversitelerin vizyon ve misyonunun da bu yönde olduğunu ifade etti.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Erdoğan, Üniversite eğitiminde kalite veya kalitesizlik birinci dereceden kişiye bağlı olduğunu belirterek, “Kişi ve kişinin en büyük düşmanı olan kendisini yenebildiği ölçüde bu üniversiteden başarılı ve donanımlı olarak çıkar. Öğrenci arkadaşların her biri enerjisini disipline edebilirse, vaktini iyi kullanabilirse verimliliği yüksek bir hazırlık sınıfı, akabinde de verimliliği yüksek bir lisans eğitimiyle buradan gider” diyerek öğrencilere eğitim yılında başarılar diledi.

Açılış konuşmaları sonrasında; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun tarafından 2013- 2014 eğitim yılında birinci olan Feyzanur Sağıroğlu’na, ikinci olan Feridun Yıldırım’a GAÜN Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Gür ve üçüncü olan Rümeysa Özkılınç’a GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Erdoğan tarafından ödül takdim edildi.

Bu vesileyle bir kez daha dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

oryant5

oryant5

oryant5

oryant5

oryant5