1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cumhuriyet Türkiye'sinde Bir Mesele Olarak İslam

2017 ismail kara223 Mart 2017 tarihinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Prof. Dr. İsmail Kara tarafından “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam” konferansı gerçekleştirildi.

Kadın, Aile ve Gençlik Merkezleri (KAGEM) tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar; tartışmaların, düşüncelerin, fikirlerin ortaya konduğu platformların ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bayraktar, “Bu meseleleri kendi içimizde konuşmaz, hazmetmez, gerekli refleksi göstermezsek birileri bizim adımıza başka zeminlerde, ortamlarda ve muhakkak aleyhimize çıkacak şekilde yorumlayıp ortaya çıkabilmektedir” dedi.

Bugün IŞID ile İslam’ın özdeşleştirildiğini, hep böyle bir algının oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Prof. Dr. Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

2017 ismail kara hilmi bayraktar“IŞiD ile İslam özdeşleşmez. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Prof. Dr. İsmail Kara, İslam’ın ruhunu bize anlatacak. Yanlış anlaşılmaya meyil verecek noktalara değinecek biz de bizden kaynaklı hataları gözden geçireceğiz. Bizden kaynaklı hataları yapmayacağız. Gerçek İslam’ı, İslam’ın ruhunu, özünü dünyaya barış ve kardeşlik getirmek olduğunu hep beraber haykıracağız.”

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam başlığının iki ciltlik kitabının adı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Kara, İslam’ın bir problem oluşunun hem Türkiye’de hem İslam dünyasında modernleşme hadisesiyle 19. Yüzyılda başladığını fakat bunun kaynaklarının 18. yüzyılın son çeyreğine kadar çıktığını aktardı. Prof. Dr. Kara, “İslam ülkelerinde bu arada Osmanlı topraklarında modernleşme meselesiyle din meselesi arasında nasıl bir ilişki kurulacak? Ana problem, bugün de burasıdır” dedi.

2017 ismail kara1

Batı tecrübesinde modernleşmeyle din arasındaki ilişkinin birbirinden gittikçe uzaklaşan bir ilişki olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kara, “Felsefi olarak modernleşme, en yumuşak tabiriyle dinle arasına mesafe koyar. Aslında bunu şiddetlendirmemiz lazım. Felsefi olarak modernleşmeyle din arasında sadece mesafe yoktur, zıtlık ilişkisi vardır. Çünkü modern bilim, modern felsefe dini bilgiyi bir bilgi olarak kabul etmez. Dini tarihte kalmış bir şey olarak kabul eder. Bu batı tecrübesindeki görüntüdür. İslam ülkelerine intikal ettiğimiz zaman problem belki bir tarafıyla imkanlı hale geliyor diyebiliriz fakat diğer tarafıyla daha problemli ve katmerli hal alıyor. Bunun sebebi, aslında bu biraz komplike bir problemdir ama çok sade bir şekilde söylersek İslam dünyasında modernleşme teşebbüslerine geçilmesinin sebebi devleti ve dini kurtarmak içindir. Dolayısıyla biz de felsefi olarak birbirini iten bu iki hadise yani modernleşmeyle din bizle iç içe geçiyor” şeklinde konuştu.