1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

İslam Mezhepleri Tarihi

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, dinin insanlar tarafından anlaşılmasındaki farklılıkların zamanla sistemleşip kurumlaşması sonucu ortaya çıkan ve dinin farklı yorumları olarak algılanabilecek olan mezheplerin ortaya koyduğu fikirleri ilmi metotlarla araştırmaya, mezhep-din farkının belirlenmesine, bunların doğuş sebeplerini, kurumsallaşma safhalarını ve düşüncelerini  ortaya koyarak İslam düşüncesi içindeki konumlarını tespit eder. Ayrıca Müslümanların günümüzdeki ve gelecekteki din anlayışlarının akla ve ilme uygun olarak geliştirip şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlar.  Bu bağlamda  lisans öğrencilerine de görüş ve düşünce zenginliği kazandırmayı öngörür.

Öğretim Elemanları

YRD. DOÇ. DR. MUHYETTİN İĞDE MEZHEPLER TARİHİ