1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Kur'an-ı Kerim'in tecvit kurallarına göre okunması,  bazı sûrelerin ezberlenmesi, farklı kıraatların tanınması, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması, ayet meallerinin anlaşılmasında izlenilecek metotlar ile, Kur'an'da geçen konuların işlenişinin özet olarak ve örnekleyerek sunulmasını amaçlar.