1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kurullar

ONUR KURULU

T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Recep TUZCU

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR

Yrd. Doç. Dr. Halil HACIMÜFTÜOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Savaş KOCABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Dilaram AKRAMOVA

Yrd. Doç. Dr. İbrahim SELKÎNÎ

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali AKPINAR

Prof. Dr. Mesut ERDAL

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Talat SAKALLI

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN

SEKRETERYA

Arş. Gör. Mehmet AKSÜRMELİ

Arş. Gör. M. Raşit AKPINAR

Okutman Adnan ALGÜL

Okutman Fehmi SOĞUKOĞLU

Özcan SELLİ

Derya SOYBAY