1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sempozyum Programı

ULUSLARARASI BEDRUDDÎN EL-AYNÎ SEMPOZYUMU

(10-11 MAYIS 2013 II. HADİSCİLER TOPLANTISI)

 

 

Program Kitapçığını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. (PDF)

 

(1. GÜN)

10 MAYIS 2013 CUMA

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

 

08:00 - 09:00         KAHVALTI (TURİZM UYGULAMA OTELİ)

10:00 - 12:00         AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

1-        Prof. Dr. Ali AKPINAR

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

2-        Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

3-        Prof. Dr. Mehmet Yavuz ÇOŞKUN

Gaziantep Üniversitesi Rektörü

4-        Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı

 

12:00 - 14:00         ÖĞLE YEMEĞİ (ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİ)

14:00 - 15:20         I. OTURUM (el-AYNÎ’NİN HAYATI)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ

Çukurova İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

1-Keşfü’l-Kınâ‘: Âlimlerin Kimlik Bilgileri ve Bedruddîn el-Aynî’nin Biyografisi İçin Önemli Bir Kaynak

Prof. Dr. Mehmet EREN - Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK - İstanbul Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

2- Bedruddîn el-Aynî ve İlmî Seyahatleri

Dr. Halid Yusuf Salih - Irak Musul Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Savaş KOCABAŞ - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

3- Memlükler Dönemi Kahire’de Bir Müderris: Bedruddîn el-Aynî

Arş. Gör. Mehmet Fatih YALÇIN - Sakarya Ü. İlahiyat F. Arş. Gör.

Müzakereci: Doç. Dr. Veli ATMACA - Fırat Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

4- Bedruddîn el-Aynî ve Eserleri Hakkında Yapılan Çalışmalar

Dr. Ferhat Gökçe - Yıldırım Beyazıt Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Nevzat AŞIK - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

        

 

15:40 - 17:00         II. OTURUM (BİR ŞÂRİH OLARAK el-AYNÎ)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÇOŞKUN

Bayburt Üniversitesi Rektörü

 

1- el-Aynî'nin Diğer Din ve Kültürlerle Alakalı Hadisleri Yorumlayışı

Doç. Dr. Özcan HIDIR - Rotterdam İslam Ü. İlahiyat F. Dekanı

Müzakereci: Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN - Harran Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

2-        el-Aynî’nin Hadisleri Kronolojik Olarak Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Tuzcu: Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Adil YAVUZ - Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

3- Sünen-i Ebî Dâvud Şerhi Çerçevesinde el-Aynî’de Hadis Tahlili ve Tenkidi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLUMuş Alparslan Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Mahmut YEŞİL - Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

4- Megâni’l-Ahyâr fî Şerh-i Esâmî Ricâli Meâni’l-Âsâr İsimli Eseri Bağlamında el-Aynî’nin Rical Edebiyatı ve Tenkîdindeki Yeri

Arş. Gör. Sezai ENGİN - Osmangazi Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Osman GÜNER - Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi


17:20 - 18:20         III. OTURUM (el-AYNÎ’NİN HADİS ŞÂRİHLERİNE TESİRİ)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

1-        Hadis Şerh Yöntemi Açısından el-Aynî’nin Günümüze Yansıyan Bazı Tesirleri

Prof. Dr. Talat SAKALLI - Süleyman Demirel Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN - Sütçü İmam Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

2-        Bedruddîn el-Aynî’nin Hadis Şerh Geleneğinin Dönüşümündeki Yeri

Yrd. Doç. Dr. Zişan TÜRCAN - Akdeniz Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Doç. Dr. Nevzat TARTI - Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

3-        el-Aynî’nin Hadis Şerhçiliğinde Hattâbî’nin Etkisi

Doç. Dr. Salih Karacabey - Uludağ Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM - Isparta Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

18:30 - 19:30         AKŞAM YEMEĞİ (SEYİRTEPE)

20:00 - 24:00         HADİS ANABİLİM DALI İHTİSAS TOPLANTISI

 

 

20:00 - 21:30

PANEL

 

DİNİN ANLAŞILMASINDA KUR’ÂN-SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜ

Şehitkamil Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Salonu

 

Başkan

Prof. Dr. Ali AKPINAR

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

Panelistler:

 

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK                                     Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı                               İstanbul Ünv. İlahiyat F. Öğr. Üyesi


 

(2. GÜN)

11 MAYIS 2013 CUMARTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

08:00 - 09:00         KAHVALTI (TURİZM UYGULAMA OTELİ)

09:00 - 10:40         IV. OTURUM   (İHTİLAFLAR KARŞISINDA el-AYNÎ)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saffet SANCAKLI

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

1-        el-Aynî-İbn Hazm İlişkisi

Prof. Dr. Bünyamin ERUL - Ankara Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Zekeriya GÜLER - İstanbul Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

2-        Bedruddîn el-Aynî’nin Remzü’l-Hakâik Adlı Eseri ve Bazı Fıkhî Meselelere Yaklaşımı

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN - Marmara Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Doç. Dr. Hayati YILMAZ - Sakarya Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

3-        Buhârî’nin Hanefîler İçin Kullandığı “Bazı İnsanlar” İfadesine Yönelik Bedruddîn el-Aynî’nin Değerlendirmeleri

Doç. Dr. Kadir GÜRLER - Hitit Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Doç. Dr. Muhammed YILMAZ - Çukurova Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

4-        el-Aynî ile İlk Dönem Münekkitler Arasındaki Hadislerin Hükmü Konusundaki İhtilaflar

Yrd. Doç. Dr. Ahmed SNOBER - İstanbul 29 Mayıs Ü. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SELKINÎ - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

        

5-el-Aynî’nin Fıkhın Dışında Kalan Rivayetlere Yaklaşımı Üzerine Bazı Mülahazalar

Dr. Mahmut DEMİR - Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Müzakereci: Prof. Dr. H. Musa BAĞCI- Dicle Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi                     


11:00 - 12:40         V. OTURUM (FIKIH-TEFSİR ALANLARINDA el-AYNÎ)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

 

1- Kitâb-ü Fedâili'l-Kur'ân Çerçevesinde Bedruddîn el-Aynî'nin Tefsirciliği

Prof. Dr. Abdülhamit BİRIŞIK - Uludağ Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Mesut ERDAL - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

2- Tefsir Disiplini Açısından ‘Umde Şerhi

Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN - Fırat Ü. İlahiyat F. Öğret. Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Ali AKPINAR - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

             

3- Umdetu’l-Kârî’de Bedruddîn el-Aynî’nin Tefsir Usulü              

Dr. Abdusselam Muhsîn Yusuf - Mardin Artuklu Ü. İlahiyat Bilimleri F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Ebu Ömer Samir Sayyed - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

                     

4- el-Aynî’nin Sahîh-i Buhârî’deki Konu Başlıklarının Tasnifine İlişkin Açıklamalarının Klasik Fıkıh Sistematiği Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan HİRA - Kafkas Üniversitesi İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN - Marmara Üniversitesi İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

12:40 - 14:00         ÖĞLE YEMEĞİ (ÜNİVERSİTE YEMEKHANESİ)

14:00 - 15:40         VI. OTURUM (ARAPÇA-TARİH ALANLARINDA EL-AYNÎ)

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

1- Bedruddîn el-Aynî’nin Hadisle İstişhadı

Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Öğr. Gör. Ceyhun ÜNLÜER - Hitit Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Nihat YATKIN - Atatürk Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

        

2- el-Aynî’nin “Umdetu’l-Kârî Şerh-i Sahîhi’l-Buhârî” Adlı Eserinde Hadisleri Şerh ve Tahlilinde Arap Dili ve Gramerini Kullanmadaki Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Fikri GÜNEY - Hitit Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN - Cumhuriyet Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

3- Bedruddîn el-Aynî’ye Göre Belağat Yönünden Nazım ve Delaletleri

Dr. Abdulkadir Abdullah Fethi - Irak Musul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Ayhan ERDOĞAN - Gaziantep Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi

 

4- Historiographical Process in al-ʿAynī’sʿIqd al-Jumān: a Case-Study on His Use of Sources for the Year 701 H.

Ass. Prof. Dr. Luca Pizzocheri- Mardin Artuklu Ü. İlahiyat Bilimleri F. Öğretim Üyesi

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Salih KESKİN - Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat F. Öğretim Üyesi               

 

5- Four Chronicles Attributed to Bedruddîn al-Aynî

Ass. Prof. Dr. Nobutaka NAKAMACHI - Konan University, Faculty of Letters Öğretim Üyesi

Müzakereci: Doç. Dr. Özcan HIDIR - Rotterdam İslam Ü. İlahiyat F. Dekanı

 

16:00 - 17:10         KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME

 

Prof. Dr. Talat SAKALLI - Prof. Dr. Selçuk COŞKUN - Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU - Prof. Dr. Yavuz ÜNAL- Prof. Dr. Zekeriya GÜLER -

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

NOT: Tebliğler için 15'er dakika, müzakereler için 5'er dakika, oturum başkanları ve kapanış değerlendirmeleri için 10'ar dakika verilecektir.

18:30 - 19:00         AKŞAM YEMEĞİ (DÜLÜK BABA TESİSLERİ)

 

 

 

 

(3. GÜN)

12 MAYIS 2013 PAZAR

GEZİ PROGRAMI

 

08:00 - 09:30         KAHVALTI (TURİZM UYGULAMA OTELİ)

10:00 - 12:00         ZEUGMA MÜZESİ

12:30 - 14:00         ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 16:00         GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ

18:00 - 19:00         AKŞAM YEMEĞİ