1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bedruddin el-Aynî Sempozyumu

hadis-ihtisasFakültemiz tarafından “Uluslararası Bedruddîn El-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı” Açılış töreni Atatürk Kültür Merkezinde yapılan törenle gerçekleştirildi.

Sempozyum fotoğrafları için tıklayınız.

Sempozyumun açılış törenine Vali Yardımcısı Mustafa Canarslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Hatiboğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üniversitesi Rektörü İbrahim Özdemir, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gür, Genel Sekreter Ercan Eroğlu, sempozyuma bildiri sunmak için gelen öğretim elamanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı ve GAÜN İlahiyat Fakültesi Misafir Öğretim Elamanı Hüseyin Hazırlar tarafından Kur’ân-ı Kerîm okunması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İnsanların bugün bu seviye gelmesine katkı sağlamış, öncülük etmiş bir bilim adamı, alimi, bir sanatkarı, düşünürü konuşmak, tanımak ve anmanın belki asırlar sonra onlara olan minnet borcumuzu ödemenin vesilesi olduğunu söyledi.

ayni-ayni-kucuk

Prof. Dr. Küçük, “Bunları bu güne taşımak, dün ile aramızda köprü oluşturmak, yarının inşasına katkı sağlamak olduğu kadar insanlık adanı bir vefa borcunun ifa edilmesidir. İki gün boyunca hayatını, düşüncelerini, hakkında yapılan çalışmaları tanımaya çalışacağımız Bedruddîn El-Aynî kendinden önce yaşamış pek çok alimin ve kendinden önceki asırların birikimini iyi bir şekilde değerlendirdikten sonra bize sunan bir kişiliğe sahiptir” diye konutu.

“Gaziantep Üniversitesinde, ‘Bedruddîn El-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı’ için bulunuyoruz” diyen, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Hatiboğlu, “Yaklaşık on beş yıldan bu yana ihtisas toplantıları yapılıyor. Hadis toplantıları da bunlarla eş zamanlı olarak yapılmaya başlandı. İlahiyat Fakültelerinin muhtelif alanlarında çalışan hocalarımızın pek çoğu bugün kendi alanlarıyla ilgili söz sahibi, yetkiyi kullanma makamında olan insanlar durumunda. Atılması gereken adımlar, yapılması gereken doğrular bizim elimizde, bizim vesilemizle gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu ihtisas toplantılarının gerçekten akademik faaliyet içerisinde yer alan insanların buluştuğu, kaynaştığı ve bir sene sonra görüşmek üzere dağıldığı rutin toplantılar olmaktan, gerçek mahiyeti itibariyle gerçek ihtisas toplantıları olmaya doğru dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ayni-rektorSempozyumun açılış konuşmasına Gaziantep’in tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek başlayan Rektör Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, “Üniversitenin sadece bir eğitim tesisatı ortaya koymasını yeterli görmüyoruz. Üniversiteler, topluma öncülük edecek, toplumun gelişimini sağlayacak, toplumun müreffeh hale gelmesi konusunda fikir yürütecek, bilgiyi üretecek önemli bir kale, önemli bir yerdir. Sıradan bir devlet kurumu olamaz. Üniversiteler mutlaka bulundukları dokuyla, bulundukları cemiyetle iç içe olması ama etken konumda, bilgiyi üretmek, topluma önderlik etmesi ve toplumun gelişimini ortaya çıkarması bakımından mutlaka üniversitenin bir çaba içerisinde olması gerekir. Yoksa sadece yüksek lise gibi öğrencileri eğitiyor olmak yeterli değildir” diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar, “Bedruddîn El-Aynî, Antepli anlamına gelen, Aynî denilince ilk akla gelen Bedruddîn El-Aynî, Buharî şarihi büyük bir müderris hocası olmasının yanında, Tahâvi’nin Meâni’I-Asâı üzerine yaptığı yazması on kalın cild olan Nühabü’l - Efkâr şerhi, İkdül-Cüman-Fi tarihi Ehli-z Zaman adlı 24 ciltlik tarihi gibi Arap Dili, Tefsîr, Fıkıh, tarih alanlarında pek çok esere imza atmış, yanı sıra Mısır’ın Bizansa gönderdiği elçiliği, Evkâf Bakanlığı, Muhtesibü’l Kahire Belediye Başkanı, Baş Kadî gibi bir çok önemli görevler de ifa etmiştir” diye konuştu.

Sempozyumun açılış konuşmalarından sonra Rektör Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Hatiboğlu’na günün anısına hediye takdim edildi.

semp-hediye-takdimi

ayni-sempozyum