• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Akreditasyon Komisyon ve Kurulu

1. Kalite Komisyonu

Komisyonun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kuruma ilişkin süreci ve durumu değerlendirir, ayrıca kurumun yakından izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve planlar.

Görevleri:

 1. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara öncülük eder.
 2. Akreditasyon sürecinde ihtiyaca göre komisyon ve kurulların belirlenmesinin alt yapısını oluşturur ve gerekli merci ve kurullara teklif eder.
 3. Akreditasyon sürecinde komisyon ve kurulların koordinasyonunu sağlar.
 4. Akreditasyon komisyon ve kurullarının raporlarını dönemsel olarak alır, onları akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirir ve arşivler.
 5. Akreditasyon çalışmalarını izler, değerlendirir ve geliştir.
 6. Kurumun misyon, vizyon ve politikalarının güncellemesine katkıda bulunur.
 7. Etkinliklerin izlenmesi, arşivlenmesi ve sitenin güncellenmesi.

Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İĞDE
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdimuhamet MAMYTOV
 • Fakülte Sekreteri Hakkı BÜRKEK
 • Arş. Gör. Said SAMİ
 • Mehmet ZOROĞLU
 • Cemre KILINÇ

2. Eğitim Komisyonu

Komisyonun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerinin tüm sürecini ölçme ve değerlendirme kapsamında inceler, anket ve benzeri yöntemler geliştirir ve uygular.

Görevleri:

 1. Lisans ve Lisans üstü öğrenci müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirler, izler ve raporlar.
 2. Müfredatın güncellenme ihtiyacını belirler.
 3. Öğrenci ve hoca açısından ders değerlendirme anketleri yapar ve değerlendirir.
 4. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışmalar yapar ve istatistikleri dönemsel olarak belirler ve raporlar.
 5. Ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.
 6. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara katkı sunar.

Üyeler:

 • Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ
 • Öğr. Gör. Ahmet ABDULLAH
 • Arş. Gör. Kevser KESKİN
 • Arş. Gör. Tuba ERKUT
 • Arş. Gör. Hüseyin ÇİÇEK
 • Arş. Gör. Esra YILDIRIM
 • Arş. Gör. M. Kasım ERDEN
 • Arş. Gör. Edip YILMAZ
 • Arş. Gör. İbrahim Halil İLGİ
 • Arş. Gör. Hacer GENERAL
 • Osman KURT

3. Danışma Kurulu

Kurulun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kurumun iç ve dış paydaşları arasındaki bağı güçlendirir, memnuniyet çerçevesinde kalitenin artırılmasına katkıda bulunur.    

Görevleri:

 1. Öğrenci-danışman iletişimine bağlı olarak danışmanlık sisteminde iyileştirmeye yönelik öneriler yapar.
 2. Eğitim-Öğretim yılı sonunda paydaş olarak belirlenmiş öğrencilerle toplantı yapar ve iyileştirmeye yönelik öneriler alır.
 3. İAA ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporlar hazırlar.
 4. Mezunların durumunu değerlendirmek için anketler yapar.
 5. İç ve dış paydaşların istek ve önerilerini tespit etmek için uygulamalar geliştirir.
 6. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara katkı sunar.

Üyeler: 

 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ
 • Öğr. Gör. Adil ÖZTEKİN
 • Arş. Gör. Esra Selcen CAN
 • İbrahim ARDIÇ