• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

KALİTE / AKREDİTASYON KOMİSYON ve KURULLARIMIZ

1. Kalite Komisyonu

Komisyonun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kuruma ilişkin süreci ve durumu değerlendirir, ayrıca kurumun yakından izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve planlar.

Görevleri:

 1. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara öncülük eder.
 2. Akreditasyon sürecinde ihtiyaca göre komisyon ve kurulların belirlenmesinin alt yapısını oluşturur ve gerekli merci ve kurullara teklif eder.
 3. Akreditasyon sürecinde komisyon ve kurulların koordinasyonunu sağlar.
 4. Akreditasyon komisyon ve kurullarının raporlarını dönemsel olarak alır, onları akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirir ve arşivler.
 5. Akreditasyon çalışmalarını izler, değerlendirir ve geliştir.
 6. Kurumun misyon, vizyon ve politikalarının güncellemesine katkıda bulunur.
 7. Etkinliklerin izlenmesi, arşivlenmesi ve sitenin güncellenmesi.

Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İĞDE
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdimuhamet MAMYTOV
 • Fakülte Sekreteri Hakkı BÜRKEK
 • Arş. Gör. Said SAMİ
 • Sabri ORHAN
 • Mehmet ZOROĞLU
 • Nihal ÇOBAN

 

2. Eğitim Komisyonu

Komisyonun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerinin tüm sürecini ölçme ve değerlendirme kapsamında inceler, anket ve benzeri yöntemler geliştirir ve uygular.

Görevleri:

 1. Lisans ve Lisans üstü öğrenci müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirler, izler ve raporlar.
 2. Müfredatın güncellenme ihtiyacını belirler.
 3. Öğrenci ve hoca açısından ders değerlendirme anketleri yapar ve değerlendirir.
 4. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışmalar yapar ve istatistikleri dönemsel olarak belirler ve raporlar.
 5. Ölçme-değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.
 6. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara katkı sunar.

Üyeler:

 • Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ
 • Öğr. Gör. Ahmet ABDULLAH
 • Arş. Gör. Kevser KESKİN
 • Arş. Gör. Tuba ERKUT
 • Arş. Gör. Hüseyin ÇİÇEK
 • Arş. Gör. Esra YILDIRIM
 • Arş. Gör. M. Kasım ERDEN
 • Arş. Gör. Edip YILMAZ
 • Arş. Gör. İbrahim Halil İLGİ
 • Arş. Gör. Hacer GENERAL
 • Osman KURT
 • Cemre KILINÇ

 

3. Danışma Kurulu

Kurulun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kurumun iç ve dış paydaşları arasındaki bağı güçlendirir, memnuniyet çerçevesinde kalitenin artırılmasına katkıda bulunur.   

Görevleri:

 1. Öğrenci-danışman iletişimine bağlı olarak danışmanlık sisteminde iyileştirmeye yönelik öneriler yapar.
 2. Eğitim-Öğretim yılı sonunda paydaş olarak belirlenmiş öğrencilerle toplantı yapar ve iyileştirmeye yönelik öneriler alır.
 3. İAA ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporlar hazırlar.
 4. Mezunların durumunu değerlendirmek için anketler yapar.
 5. İç ve dış paydaşların istek ve önerilerini tespit etmek için uygulamalar geliştirir.
 6. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara katkı sunar.

Üyeler: 

 • Dr. Öğr. Üyesi Okan BAĞCI
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILMAZ
 • Öğr. Gör. Adil ÖZTEKİN
 • Arş. Gör. Esra Selcen CAN
 • İbrahim ARDIÇ
 • İç ve Dış Paydaşlarımız (Aşağıda Belirtilmiştir) *
 • ---------------------------------------------------------------------------------
 • İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIMIZ

  A)-  İç Paydaşlarımız

  1. Üniversite ve Fakülte Yönetimi

  2. Akademik ve İdari Personel

  3. Öğrenci Temsilci Gurubu

  Öğrenci temsilci gurubu aşağıdaki gibidir:

  DÖNEM

  ADI SOYADI

  Hazırlık I. Öğretim

  Sümeyye DİRİK

  Hazırlık I. Öğretim

  Furkan TEÇİRLİ

  Hazırlık II. Öğretim

  Esra Leman POLAT

  1.Sınıf I. Öğretim

  Kübra ARSLAN

  1.Sınıf I. Öğretim

  Rümeysa DOĞAN

  1.Sınıf II. Öğretim

  Alper BAYINDIRLI

  2.Sınıf I. Öğretim

  Gülüstan ERDOĞAN

  2.Sınıf I. Öğretim

  Ayşe AKHAN

  2.Sınıf II. Öğretim

  İbrahim Halil ELASLAN

  3.Sınıf I. Öğretim

  Betül YILMAZ

  3.Sınıf II. Öğretim

  Enes GÖĞEBAKAN

  4.Sınıf I. Öğretim

  Büşra Nur ÇELİKDEMİR

  4.Sınıf II. Öğretim

  Yunus KEKLİKÇİ

   

  B)- Dış Paydaşlarımız

 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Halil ALDEMİR)
 • GİBTU İslami İlimler Fakültesi
 • Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Prof. Dr. Emine KOBAN)
 • Şahinbey Belediyesi (Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU)
 • İl Müftüsü (Dr. Hüseyin HAZIRLAR)
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Şube Müdürü Yahya Kemal KARAOĞLAN)
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Mustafa YILDIRIM)
 • Şahinbey İlçe Müftüsü (Necati ŞAFAK)
 • Şehitkamil İlçe Müftüsü (Feyyaz İDİN)
 • Hoşgör Kur’an Kursu Müdürleri
 • Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu (Okul Müdürü Mehmet KARTAL)
 • Şehit Mehmet Demir İmam Hatip Lisesi (Okul Müdiresi Aysel DÖNMEZ)
 • Şehit Mehmet Emin Çelik İmam Hatip Ortaokulu (Abdulkadir İYİKASAP)
 • Şehit Cuma Akıl İmam Hatip Lisesi (Okul Müdürü Yusuf BÖKE)
 • Ali Küncülü Ortaokulu (Okul Müdürü Mustafa KURSAV)
 • Mezun Öğrenciler
 • Maşide Nur GENÇ
 • Zeynep ERGÜL
 • Derya TUNCER
 • Öğrenci Velisi
 • Hanefi AKPINAR
 • Hüseyin KAVUNCU
 • Faysal ATEŞ
 • STK
 • İlim Yayma Vakfı (M.Emin ARSLAN)
 • Ensar Vakfı (Ahmet BATMAZ)
 • İHH (Tuncay MENGİLLİ)
 • Bülbülzade Vakfı (Turgay ALDEMİR)
 • ÖNDER (Yemliha AKSOY)
 • Veysel Karani Kur’an Kursu (Ahmet YILDIZ)
 • Midad Derneği Başkanı (Azzam HANCI)
 • Gaziantep Eşrafı
 • Abdulkadir KONUKOĞLU
 • Ökkeş ERUSLU
 • Sadettin GÜN
 • Mahsum ALTUNKAYA
 • Nihat DURUR
 • Enver MIHÇIOĞLU
 • Mehmet ÖZKILINÇ
 • Mehmet ŞENTÜRK
 • Basın Yayın
 • Dolphine Ajansı (Nazmi ÖZKOYUNCU)
 • Referans Gazetesi (Yaşar YAVUZ)