• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Komisyonun Tanımı:

Fakültenin vizyon-misyonu, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve İAA ilkelerine uygun olarak, kuruma ilişkin süreci ve durumu değerlendirir, ayrıca kurumun yakından izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve planlar.

Görevleri:

 1. Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için gereken çalışmalara öncülük eder.
 2. Akreditasyon sürecinde ihtiyaca göre komisyon ve kurulların belirlenmesinin alt yapısını oluşturur ve gerekli merci ve kurullara teklif eder.
 3. Akreditasyon sürecinde komisyon ve kurulların koordinasyonunu sağlar.
 4. Akreditasyon komisyon ve kurullarının raporlarını dönemsel olarak alır, onları akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirir ve arşivler.
 5. Akreditasyon çalışmalarını izler, değerlendirir ve geliştir.
 6. Kurumun misyon, vizyon ve politikalarının güncellemesine katkıda bulunur.
 7. Etkinliklerin izlenmesi, arşivlenmesi ve sitenin güncellenmesi.

Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İĞDE
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdimuhamet MAMYTOV
 • Fakülte Sekreteri Hakkı BÜRKEK
 • Arş. Gör. Said SAMİ
 • Mehmet ZOROĞLU
 • Cemre KILINÇ