• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Akademik ve İdari Personel Sayıları (2019-2020)
Profesör  4  
Doçent 3  
Dr. Öğretim Üyesi 15  
Araştırma Görevlisi  9  
Öğretim Görevlisi  6  
İdari Personel  11  
     

 

Öğrenci Sayıları (2019-2020)
 
I. Öğretim II. Öğretim
Lisans 674 489
Arapça Lisans 90  
     
GENEL TOPLAM 1253