1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Din Felsefesi

Din Felsefesi; dinin mahiyeti ve temel iddiaları bağlamında din dilinin anlam ve önemini, dinî bilginin mâhiyet ve geçerliliğini, tanrının varlığının delillerini, sıfatları çerçevesinde tanrı hakkında konuşmanın anlamını, kötülük problemini, irade hürriyeti tartışmalarını, çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisini, ateizmin görüş ve eleştirilerini, ruhun ölümsüzlüğünü, dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkilerini; rasyonel, objektif, nesnel, kapsamlı, tutarlı, eleştirel ve değerlendirici bir yöntemle ele alarak dini açıklamaya ve temellendirmeye çalışan bir felsefe disiplinidir. Din Felsefesi Anabilim Dalı, dinin temel iddiaları karşısında eleştirel ve nesnel bir tavır takınmakla temel İslâm bilimlerinden; değerlendirici yargılar vermek suretiyle de diğer din bilimlerinden farklılık gösterir. Bu anabilim dalı, ilâhiyat alanı ile ilgili olmayan diğer bilimlerle bağlantılar kurmak suretiyle varlık, bilgi ve değer konularında elde ettiği verileri, tutarlı bir bütünlük içinde kaynaştırarak rasyonel biçimde temellendirilmiş sağlam bir din anlayışı ve tasavvuruna ulaşmayı gaye edinir.

Öğretim Elemanları

 YRD. DOÇ. DR.  OKAN BAĞCI  DİN FELSEFESİ