• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Kayıt ve Ders Seçme

Üstten ders alabilmek için ortalamamın en az kaç olması gerekli ve en fazla kaç ders alabilirim?

Ortalaması 2.00 ila 3.00 olan öğrencilerin ders yükleri Bölüm başkanının onayı ile iki kredi artırılır.

Üçüncü sınıfa geçebilmem için not ortalamamın kaç olması gerekmektedir?

1.75

Başka bir üniversitede okurken tekrar sınava girdim ve fakültenizi kazandım. Kaydımı sildirdiğim üniversiteden aldığım derslerden muaf olabilir miyim?

Derslerin içeriklerinin fakültemiz yönetimince uygun bulunması koşuluyla muaf olabilirsiniz.

Ders muafiyeti başvuruları ne zaman yapılır?

Başvurular Akademik Takvimde belirtilen "Ders Kayıt Tarihleri" içersinde yapılmalıdır. Aldığınız derslere dair transkirpt ile birlikte bu derslerden muaf olmak istediğinize dair dilekçeyi ilahiyat fakültesi öğrenci işlerine bırakmanız gerekmektedir.  
 

Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?

Mazeret sebebini belgeleyerek kayıt dondurma talebinizi içeren bir dilekçe ile dekanlığa müracaat etmeniz gerekmektedir.

Fakülteden kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili memura müracaat ederek kaydınızı sildirebilirsiniz.

Bir dönemde alabileceğim kredi sayısı (ders yükü) nasıl belirleniyor?

Ortalamanıza göre kaçıncı ders yükü dönemine tabi olacağınız belirlenir. Tabi olduğunuz ders yükü dönemi, alacağınız krediyi belirler. Ayrıca yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen şartlara göre ek ders alma hakkınız doğabilir. Ek dersler, kredi hesaplamasına tabi değildir.
 

Yaz okulu ve Çift Anadal
 

Yaz okulu nedir?

Bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Yaz okulundan kaç kredi/ders alabilirim?

Bir öğrencinin alabileceği en fazla ders sayısı ve derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı Bölüm Başkanlığının önerisi, fakültemiz kurul kararı ve üniversitemiz senatosu onayı ile kesinleşir.

Yaz okulunda benim almak istediğim ders Üniversitede açılmamış ise ne yapabilirim?

Başka bir üniversitedeki yaz okuluna müracaat etmek mümkündür. Ancak derslerin saydırılabilmesi için, fakültemiz dersleriyle içeriklerinin uyuşup uyuşmadığına dair fakülte kurul kararının onayı alınmalıdır.

Başka bir üniversite yaz okulundan toplam ne kadar ders alabilirim?

Bu sayı, ilgili üniversitenin kararına göre belirlenir.

Çift anadala müracaat etmek için not ortalamam kaç olmalı?

Ortalamanızın en az 3.00 olması ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle %20’lik dilim içinde bulunmanız gerekir.

Çift anadala hangi dönemlerde müracaat edebilirim?

En erken 3. ve en geç 5. dönemin başında.

 

Belgeler

Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki ilgili memurdan alabilirsiniz.

 Lise diplomamın fotokopisini ya da aslını nasıl alabilirim?

Öğrenci işleri Daire Başkanlığındaki ilgili memura müracaat ederek alabilirsiniz.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Durumlar

Hazırlık sınıfından muaf olabilmenin koşulu nedir?

Yurt dışında Arapça eğitim veren bir lise bitiren öğrenciler, lise diplomalarını ibraz etmek koşuluyla Arapça Hazırlık sınıfından muaftırlar. Aksi durumda muafiyet sınavına girmeleri gereklidir.