• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Misyonumuz:
Dini ve kültürel mirası tüm detaylarıyla değerlendirebilen, hayatın anını ve geleceğini isabetli yorumlayabilen, problemlere etkili ve kalıcı çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası standartlarda araştırmalar yapabilen nitelikli insan yetiştirmektir.
Vizyonumuz:
Din alanında bilimsel standartlara ve akademik ölçütlere uygun hareket eden, donanımlı akademisyen ve öğrenciler yetiştiren, kaliteli kadrosu ile çağın dini, toplumsal ve ahlaki ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde doğru ve etkin biçimde aktaran bir kurum olmaktır.

 

GENEL BİLGİLER

30 Ekim 2010 tarih 27744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulması uygun görülmüştür. Fakültemize kurucu dekan olarak atanan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR, 22 Haziran 2011 tarihinde göreve başlamış, 2014 yılı itibariyle Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehmus DEMİR, dekanlık görevini devralmıştır. (2017 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevini deruhte etmektedir.)

 

Fakültemiz 2011-2012 Öğretim yılında  62'si Türk, 19'u yabancı uyruklu olmak üzere 81 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.

2013-2014 öğretim yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrenci kabul etmiştir.

 

Fakültemiz 2019-2020 Öğretim yılı itibariyle 1253 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Fakültemizde öğretim I. ve II. öğretim olarak devam etmektedir.

 

Fakültemizde yüksek lisans ve doktora programları aktif olarak devam etmektedir.

 

Fakültemizde, aktif olarak hâlen 4ü profesör, 3ü doçent olmak üzere 22 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi, 6 öğretim görevlisi ve 11 idari personel görev yapmaktadır.

 

Fakültemiz bünyesinde, "Temel İslam Bilimleri", "Felsefe ve Din Bilimleri" ve "İslam Tarihi ve Sanatları" Bölümleri yer almaktadır. Eğitim-öğretim, SANKO Holding tarafından yapımı tamamlanmış olan fakültemiz yeni binasında devam etmektedir.

 

Fakültemiz kütüphanesinde kullanmış olduğumuz YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemine giriş kaydı yapılmış 5123 kitap, danışma kaynağı ve 40'tan fazla süreli yayın bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kütüphanemizde kullanılmak üzere satın alınmış olan 1354 adet kitabın sisteme girişi devam etmektedir.