• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

ORGANİZASYON ŞEMASI

     GENEL BİLGİLER

     30 Ekim 2010 tarih 27744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulması uygun görülmüştür. Fakültemize kurucu dekan olarak atanan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR, 22 Haziran 2011 tarihinde göreve başlamış, 2014 yılı itibariyle Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehmus DEMİR, dekanlık görevini devralmıştır. (2017 yılından Eylül 2020 yılına kadar rektör yardımcılığı görevini deruhte etmiştir.)

     Fakültemiz 2011-2012 Öğretim yılında  62'si Türk, 19'u yabancı uyruklu olmak üzere 81 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.

     2013-2014 öğretim yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrenci kabul etmiştir.

     Fakültemiz 2019-2020 Öğretim yılı itibariyle 1253 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

     Fakültemizde öğretim I. ve II. öğretim olarak devam etmektedir.

     Fakültemizde yüksek lisans ve doktora programları aktif olarak devam etmektedir.

    Fakültemizde, aktif olarak hâlen 4'ü profesör, 3'ü doçent olmak üzere 23 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi, 6 öğretim görevlisi ve 14 idari personel görev yapmaktadır.

     Fakültemiz bünyesinde, "Temel İslam Bilimleri", "Felsefe ve Din Bilimleri" ve "İslam Tarihi ve Sanatları" Bölümleri yer almaktadır. Eğitim-öğretim, SANKO Holding tarafından yapımı tamamlanmış olan fakültemiz yeni binasında devam etmektedir.

     Fakültemiz kütüphanesinde kullanmış olduğumuz YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemine giriş kaydı yapılmış 5123 kitap, danışma kaynağı ve 40'tan fazla süreli yayın bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kütüphanemizde kullanılmak üzere satın alınmış olan 1354 adet kitabın sisteme girişi devam etmektedir.

Akademik ve İdari Personel Sayıları (2019-2020)
Profesör  4  
Doçent 3  
Dr. Öğretim Üyesi 16  
Araştırma Görevlisi  10  
Öğretim Görevlisi  6  
İdari Personel  14  
     
 
I. Öğretim II. Öğretim
Lisans 790 611
Arapça Lisans 123  
     
GENEL TOPLAM 1524