• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

e posta: akreditasyonilahiyat@gmail.com

 

AKREDİTASYON MEVZUATI

►PUKÖ ESASLI ARAŞTIRMA SÜRECİ YÖNERGESİ

►PUKÖ ESASLI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ YÖNERGESİ

►PUKÖ ESASLI TOPLUMA HİZMET SÜRECİ YÖNERGESİ

►AKREDİTASYON KOMİSYON VE KURULLAR

►AKREDİTASYON FORM VE KANITLAR

 

AKREDİTASYON SÜRECİMİZ

AKREDİTASYON SÜRECİMİZ DEĞERLENDİRİLDİ 15/10/2020

Dekanlığımızca Akreditasyon sürecini değerlendirmek üzere 15/10/2020 Perşembe günü saat 11.00'de tüm komisyon temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda akreditasyon sürecimiz tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Bu değerlendirmeye binaen daha önce hazırlanmış olan Ön Değerlendirme Raporumuzun (ÖDR) YÖKAK formatına uygun hale getirilip uyarlanması kararlaştırıldı. İAA'dan gelen yazı değerlendirilerek komisyon görev dağılımı yeniden düzenlendi. Bu görevlendirmeler doğrultusunda komisyonlarımızın ön bir çalışma yaparak 22/10/2020 tarihinde bu çalışmaları değerlendirmek üzere tekrar toplanma kararı alındı.

AKREDİTASYON SÜRECİMİZ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 22/10/2020

Dekanlığımızca Akreditasyon sürecini değerlendirmek üzere 22/10/2020 Perşembe günü saat 15.00'te tüm komisyon temsilcilerinin ve Üniversitemiz Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr.Gör.DERYA ÖZÇALIŞKAN'ın da katılımılarıyla toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda tüm Akreditasyon Komisyonları ve Ekiplerine Akreditasyon ve Kalite Çalışmaları konusunda 30/10/2020 tarihinde Öğr.Gör.DERYA ÖZÇALIŞKAN tarafından gün boyu sürecek hizmet içi eğitim verilmesi kararlaştırıldı.