1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu

afis1Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 13-15 Ekim tarihleri arasında "Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep'te Dini Hayat" konulu bir sempozyum gerçekleştirecektir. Sempozyum davet metni ve detayları aşağıda yer almaktadır. 

 

Sempozyum Davetiyesi

Değerli bilim insanları,

Gaziantep, tarihi ve coğrafi konumu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir kentidir. Gerek ekonomik hayat ve gerekse de ulaşım açısından merkezi öneme sahip olan Gaziantep şehri bu önemli konumuyla değişik kültürleri kendisine çekebilmiş ve çok kültürlü bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca Gaziantep, geçmişten günümüze sahip olduğu âlimleri, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da oldukça zengin bir şehrimizdir. Gaziantep’in nispeten ihmal edilmiş bu hususiyetini bilimsel açıdan ortaya koymak ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek gayesiyle GÜ İlahiyat Fakültesi ve Gaziantep İl Müftülüğü olarak bir sempozyum planlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan kıvanç duyacağız.

 Prof. Dr. Şehmus DEMİR

(Düzenleme Kurulu Adına)

 

Sempozyumun Amacı

1. Gaziantep’te dinî eğitime katkı sunmuş şahsiyetlerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlamak,

2. Gaziantep’teki dinî kurumların tarihsel gelişim sürecinin analiz edilmesini teşvik etmek,

3. Dinî ve tasavvufî içerikli ürün ve metinleri analiz etmek,

4. Gaziantep’in dinî hayatını bütün boyutlarıyla ortaya çıkararak dinî hizmetler sahasında gelecekte üstlenebileceği muhtemel rolün tespitine olanak sağlamak.

 

Önemli Tarihler

İlk Duyuru Metninin Yayınlanması 01 Aralık 2015
Nihai Özetlerin Alınması (Son Gün) 1 Şubat 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 1 Mart 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün) 1 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi 13-15 Ekim 2016

 

Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları için tıklayınız.

 

Detaylı Bilgi

www.gazianteptedinihayat.com

afis1b

gazianteptedinihayat.wordpress.com

http://gazianteptedinihayat.wordpress.com