1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sempozyum Konuları

1- BEDRÜDDİN AYNÎ

a- Hayatı, eserleri, görevleri (devlet adamlığı) ve Aynî hakkında yapılan çalışmalar.

b- Aynî’nin Hadis ilmindeki yeri.

1- Hadis Melekesi Kazanmada Aynî.

2- Hadis Şerhçiliği ve Aynî.

3- Hadis tahlil ve tenkidinde Aynî

4- Aynî ve İbn Hacer arasındaki tartışmalar.

c- Tefsîr İlminde Aynî.

d- Fıkıh İlminde Aynî.

e- Tarih İlminde Aynî.

f- Dilbiliminde Aynî

2- HADİS İHTİSAS TOPLANTISI

a- Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi çalıştayında alınan kararların değerlendirilmesi.

b- Çalıştay kararlarına yeni teklifler.

c- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü ve Hadis Dersi Yeterliliği.