• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Akreditasyon sürecini değerlendirmek üzere 15/10/2020 Perşembe günü saat 11.00de tüm komisyon temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda akreditasyon sürecimiz tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Bu değerlendirmeye binaen daha önce hazırlanmış olan Ön Değerlendirme Raporumuzun (ÖDR) YÖKAK formatına uygun hale getirilip uyarlanması kararlaştırıldı. İAA'dan gelen yazı değerlendirilerek komisyon görev dağılımı yeniden düzenlendi. Bu görevlendirmeler doğrultusunda komisyonlarımızın ön bir çalışma yaparak 22/10/2020 tarihinde bu çalışmaları değerlendirmek üzere tekrar toplanma kararı alındı.