• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

GAÜN’DE AHLAKIN AKTÜEL DEĞERİ SEMPOZYUMU

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumu’nda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Dünya bir buhran geçiyor ancak bu buhranın tek kurtuluş çaresi de Müslüman dünyanın kendisine çeki düzen vermesi ve önce kardeşi için yaşamayı öğrenmesidir” dedi.

Ahlak konusunda bir taraftan ontolojik kaymanın diğer taraftan kavramın maalesef yozlaşmasıyla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Gür, “İslami değerlerden gelen toplumlar olarak, Türkiye gibi bir toplum da dahilolmak üzere ciddi şekilde sapmalar yaşıyoruz. Siz buna ahlaki yozlaşma, dejenerasyon, ahlaki değişim veya modern çağa uyan seküler yapılardaki uyum ve adaptasyon deyin. Ne derseniz deyin sonuçta bir kayma yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMANLARIN KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİYOR
Rektör Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bir taraftan ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim’ diyen bir Peygamber, diğer taraftan Hz. Âişe’nin tanımıyla ‘O’nun ahlakı Kur’an’dı.’ Günümüz dünyasına bakıldığında Müslümanım dediğinizde insanların biraz kaçmaya başladığı bir korkunç ifrata dönüşen bir yapıdayız. Hani daha Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra Hz. Ebubekir döneminde dahi sınır ötesini aşarak hatta okyanusları aşıp gittiklerinde bilinmeyen coğrafyalara vardıklarında tacirlerimiz, tüccarlarımız, sanatçılarımız ‘sizler kimsiniz’ denildiği zaman ‘Biz Müslümanlardanız’ denildiğinde onların bıraktıkları imge şuydu; Bunlar güvenilirdir, bunlardan zarar gelmez, bunlar toplumun en faydalılarıdır’ ve bu yüzdendir ki İslam ordularının gitmediği Uzak Doğu’da, Malezya, Endonezya gibi yerlerde hiçbir savaş olmadan sadece Müslümanın kendi üzerinde yaşadığı ahlaki değerler üzerinden koca milletler Müslüman oldu. Ancak çağımıza geldiğimizde, eğer insanlar, Müslümanım diyen bizleri gereksiz savunmalara sokuyorlarsa burada bizim de payımız yok mu sizce? Dünya bir buhran geçiyor ancak bu buhranın tek kurtuluş çaresi de Müslüman dünyanın kendisine çeki düzen vermesi ve önce kardeşi için yaşamayı öğrenmesidir. Bunu başardığımız anda o ahlakın olgunluğuna ulaştığımız dönemde biz kurtulduğumuz gibi dünya da bizimle birlikte kurtulacaktır.”

AHLAK KUR’AN’IN ÖZÜDÜR
GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Mustafa Tayyip Yaşar tarafından Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programda konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, güncel bir sorun olarak ahlak ve ahlakın hayatın merkezine taşınamamasının en büyük problemlerimizden birisi olduğunu ifade etti. Kur’an’ın tam manasıyla ahlaki bir öğreti olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demir konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Ahlak Kur’an’ın özüdür. Kur’an aslında öncelikle insan davranışları konusunda ahlaki bir tutumun gelişmesi için uğraş sarf eder. Ahlaki tutum; dini, sosyal, siyasi olsun neticede İslam açısından ibadet sayılır. Kur’an’a dayalı bir ahlak sistemi geliştiremediğimizden dolayı birey ibadet esnasında Allah’ı hissetmekte ancak geriye kalan zaman dilimlerinde Allah’ı unutmakta, ihmal etmekte, devre dışı bırakmaktadır. Bu da Müslüman bireyi bir parçalanmışlığa sürüklemekte ve nihayetinde ahlaki bir çöküntüye sürüklemekte ve aynı zamanda sekülerleşmeye de kapı aralamakta. O halde en büyük problemlerimizden birisi modern dönemde din ile hayat arasında yaşanan ayrışma ve parçalanma. Bunun üzerinde mutlaka durmalıyız.”

Konuşmaların sonrasında Prof. Dr. Gürbüz Deniz tarafından “Ahlaki Özne Olarak İnsan” başlıklı açılış konferansı verildi. Konferansın sonrasında Prof. Dr. Eyüp Bekiryazıcı’nın başkanlık yaptığı birinci oturumda Prof. Dr. Hasan Ayık tarafından “Allah-İnsan İlişkisinin Etik Boyutu” ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman tarafından “İslam’da Ahlakın Şartı kaç?” başlıklı tebliğler sunuldu. Prof. Dr. Şehmus Demir’in başkanlık yaptığı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan tarafından “Teoriden Pratiğe Ahlak: Fütüvvet ve Ahiliğin Felsefi Temelleri” Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan tarafından “Ahlaki İyi ve Kötünün Bilinmesi Meselesi Kadı Abdülcebbar ve Cüveyni Örneği” ve Doç. Dr. Macid Yılmaz tarafından da “Örgün Eğitimde Ahlaki Liderlik ve İmkanı Üzerine” başlıklı tebliğler sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Kaynak: GAÜN Haber Merkezi