• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

Vizyonumuz:
Din alanında bilimsel standartlara ve akademik ölçütlere uygun hareket eden, donanımlı akademisyen ve öğrenciler yetiştiren, kaliteli kadrosu ile çağın dini, toplumsal ve ahlaki ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde doğru ve etkin biçimde aktaran bir kurum olmaktır.