• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

İlahiyat Fakültesi’nin süreli yayın organı olan İlahiyat Akademi dergisi, yılda iki defa yayın ve her sayıda bir konuyu işleyen bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.

 

İlahiyat Akademi, Türkiye’de ve İslam dünyasında din ve dinî algı ile ilgili problem olabilecek konuları irdelemeye ve bu anlamda topluma bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede şimdiye kadar çıkan sayılarda, Selefîlik, Göç, Yabancılaşma ve Dindarlık ve Mezhep Olgusu gibi aktüel konular ele alınmıştır.

 

Bugüne kadarki tüm makaleleri fakültenin öğretim üyeleri tarafından Arapça’ya çevrilen İlahiyat Akademi Dergisi aynı zamanda İngilizceye de tercüme edilmekte ve İslam dünyasındaki temel sorunlara ilişkin Türkiye’deki ilmî birikimin başta Ortadoğu ve Arap ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya  aktarılmasını hedeflemektedir. Bu yönüyle dergi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde Türkçe, Arapça ve İngilizce basımı gerçekleştirilen ilk ve tek bilimsel dergi olma özelliğini taşımaktadır. 

 

Sayılarımız